4:35 pm | 26/01/2015

AFA Hà Nội – Kiểm toán viên Chuyên nghiệp PA9 – Khai giảng ngày 17/03/2015

Chương trình đào tạo Kiểm toán viên chuyên nghiệp PA9 hướng tới nhu cầu thực tiễn của nhà tuyển dụng là các công ty kiểm toán độc lập hàng đầu tại Việt Nam. Do đó, chương trình mang tính thực hành cao, đảm bảo học viên sau khi trải qua khóa đào tạo có thể ngay lập tức bắt tay vào công việc thực tế của một kiểm toán viên. Đặc biệt, PA9 hướng tới tạo tiền đề vững chắc cho các sinh viên năm cuối trong quá trình ứng tuyển thực tập tại các công ty kiểm toán sắp tới.

Với cấu trúc cởi mở và nhiều lựa chọn, PA hướng tới mục tiêu đáp ứng kỳ vọng của các công ty kiểm toán với nhân viên mới tuyển là có thể bắt tay vào công việc ngay với chương trình thực tiễn trên nền phương pháp luận kiểm toán hiện đại và hiệu quả giúp nâng cao chất lượng công việc và giảm thiểu thời gian làm việc của kiểm toán viên. PA được thiết kế một cách phù hợp với kiến thức bổ trợ được xen kẽ nhau. Các nội dung về kế toán được đảm bảo dạy và thảo luận rất chuyên sâu trước khi thực hành kiểm toán. Phương pháp phân tích tài chính và phát hiện gian lận kế toán sẽ bổ trợ cho quá trình lập kế hoạch kiểm toán trong môn Kiểm toán nâng cao. Các vấn đề về kế toán quản trị sẽ hỗ trợ rất nhiều cho kiểm toán hàng tồn kho – giá vốn và công việc thực tế khi kiểm toán viên tư vấn cho khách hàng sau này.

Cấu trúc khóa học

Cấu trúc của PA được thiết kế đảm bảo các học viên có thể tiếp cận với các kỹ thuật kiểm toán hiện đại và cập nhật theo các chuẩn mực quốc tế mà các công ty kiểm toán đang áp dụng. Học viên sẽ được bắt đầu bằng 2 mô đun mang tính kỹ thuật cao (Technical Modules). Hai (02) Mô đun này, Kiểm toán 1 và Kế toán cho Kiểm Toán Viên, sẽ hướng dẫn và tạo điều kiện cho học viên thực hành các kỹ thuật kiểm toán dựa trên nền tảng kiến thức toàn diện về các chuẩn mực kế toán đang áp dụng. Hai (02) mô đun tiếp theo, Kiểm toán 2 và Phương pháp phát hiện gian lận, được gọi là mô đun nâng cao tư duy bằng cách cung cấp phương pháp tiếp cận và tư duy hiện đại về kiểm toán. Đặc biệt, mô đun Phương pháp phát hiện gian lận sẽ cung cấp cho học viên sự am hiểu về gian lận kế toán, về các kỹ thuật “Quản trị lợi nhuận” (Earnings Management) hay còn gọi là “Kế toán sáng tạo” (Creative Accounting), để biết được liệu Ban Giám đốc doanh nghiệp có những biện pháp “phù phép” báo cáo tài chính hay không, thông qua các yếu tố cần xem xét sau:

• Nguyên nhân nào dẫn đến BGĐ phải bóp méo số liệu BCTC? Bao gồm nguyên nhân khách quan, nguyên nhân nội tại và quan trọng là động cơ và lợi ích của việc “xào nấu” số liệu.
• Dấu hiệu trên báo cáo tài chính của việc “phù phép” này là gì?
• Lợi nhuận bị bóp méo theo xu hướng nào?
• BGĐ áp dụng những phương pháp hay cách thức bóp méo số liệu BCTC như thế nào?
• Thời điểm nào BGĐ áp dụng các phương pháp này?

Trong khi, mô đun Kiểm toán 2 cung cấp cho học viên tư duy kiểm toán cao cấp, các kỹ thuật kiểm toán 2 chu trình kinh doanh chính là Doanh thu – Phải thu, Hàng tồn kho – Giá vốn. Cùng với mô đun hỗ trợ, Kế toán quản trị, học viên có thể hiểu sâu về cách thức quản lý hàng tồn kho, tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất thực tế diễn ra như thế nào, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho kỹ thuật kiểm toán chu trình Hàng tồn kho – Giá vốn, đồng thời giúp các kiểm toán viên có thể trở thành các nhà tư vấn hệ thống chuyên nghiệp.
Bên cạnh đó học viên sẽ được cập nhật các chính sách thuế mới trong môn học Thuế Doanh nghiệp với các nội dung, như sau:
• Tổng quan về các loại thuế trong doanh nghiệp:
– Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
– Thuế Thu nhập Cá nhân
– Thuế Giá trị Gia tăng
– Thuế Nhà thầu
• Một số vấn đề về quản lý thuế
• Cập nhật các vấn đề mới năm 2014

Chi tiết nội dung học các mô đun của PA:
Cấu trúc chương trình
PA hỗ trợ học viên giao tiếp với giảng viên và các học viên trong nhóm thông qua một cổng thông tin đào tạo trực tuyến được thiết kế riêng. Các tin tức chuyên ngành hàng ngày sẽ được cập nhật cho các học viên thông qua cổng thông tin đào tạo này.
Có thể khẳng định rằng PA đang mở ra một cơ hội lớn cho các bạn trong đợt tuyển dụng của các công ty kiểm toán và tư vấn năm 2014 cũng như hoàn thiện kiến thức cho các kiểm toán viên tại các công ty kiểm toán.

Phương pháp đào tạo
• Phương pháp đào tạo thực hành tiên tiến được áp dụng. Các giảng viên được trang bị Phương pháp đào tạo theo hệ thống (Systematic Approach in Training – SAT)
• Với SAT, các giảng viên đóng vai trò là người huấn giảng, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc chỉ bảo cho học viên từng bước trong công việc thực tế.
• Với SAT, học viên được khuyến khích đặt câu hỏi, thảo luận và tự mình thực hành theo nhóm, hỗ trợ đáng kể cho công việc thực tế của học viên sau này.

Thời gian khai giảng

Lịch khai giảng PA9

 

LỊCH HỌC CHI TIẾT

Đặc biệt, học viên của PA sẽ có cơ hội được giới thiệu cho các nhà tuyển dụng là đối tác của chương trình là các công ty kiểm toán có uy tín.

Trở thành hội viên của Viện Quản trị và Tài chính Úc (Academy of Finance and Management Australia – AFMA)

Giống như ACCA, CPA Australia, CMA Australia, hoàn thành chương trình PA, bạn sẽ trở thành Hội viên Professional Certified Auditor (PCA) của Viện Quản trị và Tài chính Úc (Academy of Finance and Management Australia – AFMA) (website: www.afmaglobal.com). Chương trình PA đã được AFMA đánh giá và thừa nhận chất lượng (vui lòng click vào đây để xem chi tiết)

THÔNG TIN CHI TIẾT: vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY

HOTLINE: 094 238 6611

 

8113 Views