Talkshow “Các sự kiện gian lận Báo cáo tài chính và Thuế” – Học viện Tài chính ngày 19/04/2017

Bạn có biết đến những tình huống hay xảy ra sai phạm trong lĩnh vực Kế toán – Thuế tại Việt Nam hiện nay là

Talkshow “Trở thành Chuyên gia Kế toán và Tư vấn Thuế”

BẠN LÀ AI? • Sinh viên chuyên ngành kế toán – kiểm toán năm 3 và năm 4 muốn nâng cao kiến thức chuyên môn