Thông tư 51 mới – bổ sung hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Ngày 19/5/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày

Talkshow “Các sự kiện gian lận Báo cáo tài chính và Thuế” – Học viện Tài chính ngày 19/04/2017

Bạn có biết đến những tình huống hay xảy ra sai phạm trong lĩnh vực Kế toán – Thuế tại Việt Nam hiện nay là

Talkshow “Trở thành Chuyên gia Kế toán và Tư vấn Thuế”

BẠN LÀ AI? • Sinh viên chuyên ngành kế toán – kiểm toán năm 3 và năm 4 muốn nâng cao kiến thức chuyên môn