12:45 pm | 04/08/2016

Nghị định 84/2016 – Điều kiện kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng


Download24
Stock
File Size54.50 KB
Create DateAugust 4, 2016
Download

Ngày 01/07/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2016/NĐ-CP VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ, TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG.

721 Views

Từ khóa kiểm toán

Tin liên quan