Diễn đàn Kiểm toán Việt Nam

Chào mừng đến với Diễn đàn Kiểm toán Việt Nam.

Diễn đàn Kiểm toán Việt Nam

Chào mừng đến với Diễn đàn Kiểm toán Việt Nam.

 1. Thông báo chung Threads / Posts  Bài viết cuối

  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 40
   • Bài viết: 128
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 41
   • Bài viết: 171
 2. Kế Toán Threads / Posts  Bài viết cuối

  1. Thảo luận về chuẩn mực kế toán, lập báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 504
   • Bài viết: 3,431
  2. Kế toán Quản trị

   (1 Đang xem)

   Thông tin quản trị cho việc ra quyết định

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 50
   • Bài viết: 355
 3. Kiểm toán Threads / Posts  Bài viết cuối

  1. Phân tích bình luận các báo cáo tài chính đã kiểm toán của doanh nghiệp niêm yết

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 40
   • Bài viết: 161
  2. Phương pháp tiếp cận chung, Lập kế hoạch, đánh giá rủi ro, đánh giá hệ thống KS, thảo luận hot topic về kiểm toán,...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 464
   • Bài viết: 2,669
  3. Kiểm toán nội bộ

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 85
   • Bài viết: 403
  4. Kiểm toán các dự án tài trợ, quyết toán các dự án và công trình XDCB

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 19
   • Bài viết: 67
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 37
   • Bài viết: 209
 4. Tài chính, Ngân hàng Threads / Posts  Bài viết cuối

  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 42
   • Bài viết: 242
  2. Tài chính

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 134
   • Bài viết: 1,364
  3. Ngân hàng

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 49
   • Bài viết: 193
  4. Định giá tài sản, định giá doanh nghiệp (Asset Pricing)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 9
   • Bài viết: 39
 5. Thuế Threads / Posts  Bài viết cuối

  1. Các thủ tục và quy trình làm việc với cục thuế

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 36
   • Bài viết: 149
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 206
   • Bài viết: 716
 6. Công nghệ Threads / Posts  Bài viết cuối

  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 6
   • Bài viết: 169
  2. AIS, ERP, CRM, OLRT, XBRL,...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 13
   • Bài viết: 35
 7. Chứng chỉ chuyên nghiệp Threads / Posts  Bài viết cuối

  1. CPA Australia

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 18
   • Bài viết: 149
  2. ACCA

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 222
   • Bài viết: 1,371
  3. CAT

   Diễn đàn con:

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 244
   • Bài viết: 1,410
  4. CFA

   (1 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 39
   • Bài viết: 162
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 23
   • Bài viết: 178
 8. Câu lạc bộ Threads / Posts  Bài viết cuối

  1. Club of Future Accountants and Auditors (FTU)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 18
   • Bài viết: 25
  2. Các hoạt động, hội thảo trực tuyến của kiemtoan.com.vn

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 10
   • Bài viết: 168
  3. Thảo luận nghề nghiệp tương lai, thi tuyển vào Big4 và các công ty kiểm toán, ngân hàng, quỹ đầu tư,...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 633
   • Bài viết: 39,595
  4. Accountants and Auditors Club của sinh viên Học viện Tài chính

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 57
   • Bài viết: 443
  5. Câu lạc bộ Kiểm toán viên tương lai của Đại học KTQD Hà Nội

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 51
   • Bài viết: 1,850
 9. Professional English Threads / Posts  Bài viết cuối

  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 10
   • Bài viết: 12
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 7
   • Bài viết: 19
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 60
   • Bài viết: 135
  4. Tổng hợp thuật ngữ chuyên ngành, bao gồm giải thích cụ thể bằng tiếng Anh và tiếng Việt, kèm theo các bài báo liên quan.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 92
   • Bài viết: 299
 10. Cuộc sống muôn màu Threads / Posts  Bài viết cuối

  1. Thư giãn, chia sẻ

   (1 Đang xem)

   Chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn trong công việc, thư giãn sau ngày làm việc vất vả

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 365
   • Bài viết: 2,179
  2. Kết nối, chia sẻ, Offline

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 78
   • Bài viết: 1,086
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 132
   • Bài viết: 404
 11. Extraordinary Threads / Posts  Bài viết cuối

  1. Tất cả các bài vi phạm nội quy thì được hân hạnh đưa vào đây

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 2
  2. Toà án công cộng

   (12 Đang xem)

   Thành viên vi phạm đưa vào đây để xử, khúc mắc giữa các thành viên cũng vào đây giải quyết ...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 5
   • Bài viết: 5

Tình hình diễn đàn

Thành viên đang kích hoạtThành viên đang kích hoạt

Hiện đang có 59 người trực tuyến. 6 Thành viên 53 Khách viếng thăm

Nhiều người truy cập nhất là 451, 01-08-2012 lúc 09:21 AM.

 1. hagh7d,
 2. isuz8t,
 3. kiladuoy,
 4. noanki,
 5. tanekti,
 6. toinpei

Spam-O-Matic StatisticsSpam-O-Matic Statistics

142322 Spammers Denied Registration

10 Spammers Permanently Banned

7 Spammers submitted to StopForumSpam

7 Spammers submitted to Akismet

Thống kê Diễn đàn Kiểm toán Việt NamThống kê Diễn đàn Kiểm toán Việt Nam

Chủ đề
4,265
Bài viết
62,335
Thành viên
118,908
Thành viên kích hoạt
95

Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, lovekutednz

Chú giải của Biểu tượngChú giải của Biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Không chứa bài viết chưa đọc
Không chứa bài viết chưa đọc
Diễn đàn là một chuyên mục
Diễn đàn là một chuyên mục
Diễn đàn là đường liên kết
Diễn đàn là đường liên kết