2:12 pm | 04/12/2014

Luật thuế sửa đổi năm 2014

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Dỡ bỏ trần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 15% cho doanh nghiệp.

Thuế thu nhập cá nhân: Thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc thu nhập chịu thuế.

Thuế giá trị gia tăng: Chuyển mặt hàng phân bón; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác; máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp từ đối tượng chịu thuế suất 5% sang đối tượng không chịu thuế. 

Quản lý thuế: Bỏ quy định phạt chậm nộp thuế 0.07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp vượt quá 90 ngày và giữ nguyên mức phạt chậm nộp 0.05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Luật này có hiệu lực từ 01/01/2015.

Tải Luật thuế sửa đổi tại đây

Chương trình học bổng “Nhân tài hội tụ” cho chương trình ICAEW CFAB tháng 12/2014 với cơ hội lớn thực tập tại EY.

Chương trình Kiểm toán viên Chuyên nghiệp – PA8 uy tín sẽ được khai giảng ngày 15/8/2014 tại Hà Nội với sự cập nhật của hàng loạt các case study mới trên thị trường.

8826 Views

Từ khóa thuế thuế GTGT thuế nhà thầu thuế TNDN