12:05 pm | 11/05/2015

Quyết định 746/QĐ-TCT về quy trình kiểm tra thuế

Ngày 20/04/2015, Tổng cục thuế ban hành Quyết định 746/QĐ-TCT về quy trình kiểm tra thuế. Quyết định 746 nhằm quy định đối với Cán bộ thuế trong việc kiểm tra thuế tại các tổ chức. Kế toán các doanh nghiệp có thể tìm hiểu quy trình này để đáp ứng tốt hơn công tác duyệt quyết toán thuế tại doanh nghiệp mình.

Tải Quyết định 746

 

Tham gia Group Facebook của kiemtoan.com.vn tại link: https://www.facebook.com/groups/kiemtoan.com.vn/?ref=bookmarks

Kênh youtube về kế toán, kiểm toán, thuế và tài chính doanh nghiệp chuyên sâu: https://www.youtube.com/channel/UCmoEjPuEjn2_IWIICj9GMjw/videos

20186 Views

Từ khóa thuế thuế nhà thầu