9:33 am | 19/08/2014

Thảo luận: Big4 Internship 2015 (Tuyển thực tập Big4 2015)

big4 internship 2014

Chương trình tuyển dụng sinh viên thực tập tại Big4 là cơ hội giúp bạn có những trải nghiệm công việc thực tế, qua đó bạn có thể đánh giá môi trường làm việc tại Big4 có phải là môi trường phù hợp với bạn không. Các bạn sẽ có cơ hội thực tập tại phòng Thuế & Kiểm toán tại những hãng kiểm toán lớn nhất thế giới. Khoảng thời gian 3 tháng từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2015 là thời gian các bạn sẽ được thử thách với những tình huống thực tế cùng sự hỗ trợ của các anh/ chị nhân viên.

Theo thường niên, kiemtoan.com.vn mở bài giới thiệu và cung cấp thông tin liên quan đến thực tập tại Big4. Các thông tin cập nhật chi tiết dưới đây:

– KPMG Internship 2015 (Click vào đây để biết thông tin tuyển dụng thực tập của KPMG và nộp hồ sơ trực tuyến)

  • We receive applications from 15 August to 10 October 2014.
  • English test: October 2014
  • HR interview/ Group Assessment: November 2014
  • Final interview: November/ December 2014
  • On boarding: End of December 2014/ January 2015

– Deloitte Internship 2015: (Click vào đây để biết thông tin tuyển dụng thực tập của Deloitte và nộp hồ sơ trực tuyến)

  • Complete your online application. Please remember,  only applications submitted online between 20 August 2014 to 13 October 2014 are accepted.
  • If you are shortlisted, you will be invited to writing test and interview rounds during the period October and November 2014.

– PwC Internship 2015: (Click vào đây để biết thông tin tuyển dụng thực tập của PwC và nộp hồ sơ trực tuyến)

  • All application should be submitted no later than 17 October 2014.

– EY Internship 2015: (Click vào đây để biết thông tin tuyển dụng thực tập của EY và nộp hồ sơ trực tuyến) (Lưu ý: Khi search chọn location là Vietnam)

Các bạn có thể trao đổi, chia sẻ thông tin và thảo luận bằng cách comment trong bài viết này.

119315 Views

Từ khóa big4 Deloitte EY internship KPMG PwC thực tập Tuyển dụng