4 phút rưỡi chẳng ĐÁNG XEM của Đặng Lê Nguyên Vũ

2412

4 phút 30 giây, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã đề cập đến 2 điều: (1) Bỏ tiền làm marketing, branding không phải là chi tiêu mất, mà là “Đầu tư”; (2) Công ty làm trách nhiệm xã hội (Corporate Social Responsibility – CSR) để mọi người yêu mến thương hiệu và mua sản phẩm.