Tiền không chỉ là chuyện của người lớn – Hiểu đúng về Tiền – Tài chính cá nhân cho các bạn trẻ

2200

“Tiền không chỉ là chuyện của người lớn”. Tiêu đề bài luận về đồng tiền, về cuộc sống, về sử dụng đồng tiền hợp lý để mang lại hạnh phúc của bạn học sinh lớp 9 trường chuyên Hà Nội Amsterdam. Bài luận đã đoạt giải cuộc thi “Hiểu về đồng tiền”.