Quản lý tài chính: Điều gì quyết định tài chính gia đình, minh bạch tài chính hay “quỹ đen”?

2002

Minh bạch tài chính giữa vợ và chồng trong gia đình – khó hay dễ…??? Và lời khuyên từ chuyên gia tài chính Phan Thành Long