Phân tích báo cáo tài chính công ty niêm yết & ngân hàng 2019 – Hướng tới lợi nhuận tương lai – TCKD

3870

Check báo cáo tài chính Q4/2019 vừa công bố

Hạn công bố BCTC Q4 cũng như cả năm 2019 đã vừa qua (31/1/2020), đây là lúc nhìn nhận lại các BCTC của các doanh nghiệp niêm yết.

Chủ đề “Phân tích báo cáo tài chính công ty niêm yết và ngân hàng: Hướng tới lợi nhuận tương lai” trên Góc nhìn TC&KD, Chuyên gia Phan Lê Thành Long và chuyên gia Trần Hữu Hoàng đi một lượt các BCTC của công ty niêm yết được nhiều người quan tâm và dành một phần riêng cho ngân hàng.

Clip: https://youtu.be/ruBVGs_2PdE

Cách check của 2 chuyên gia là Nhanh và Hướng tới lợi nhuận tương lai. Vì thế những điểm chính về Chất lượng lợi nhuận (Earnings Quality) và Nhân tố tạo lợi nhuận (Earnings Factors) sẽ được xem xét đến.

VHM: Lợi nhuận khủng, 24K tỷ lợi nhuận trên 51K tỷ doanh thu, lợi nhuận tiếp theo là gì với chiến lược bán buôn?

VIC: Doanh thu sản xuất 10,1K tỷ, hiểu như thế nào?

VJC: Doanh thu và lợi nhuận báo cáo giảm mạnh so với năm trước, đã đến lúc giảm/hết SLB? còn một chỉ tiêu tác động rất lớn đến chất lượng doanh thu và lợi nhuận 2019 và những năm tới.

HAG: BCTC 2019 có lỗ không?

..rồi NVL chơi trò “mua rẻ” tạo lợi nhuận hơn 2K tỷ, trong Behind the Numbers gọi là “Big Bet on the Future”. Còn nhiều nữa.

Câu chuyện ngân hàng, vẫn là trụ cột của 2020

Nhìn lại lợi nhuận 2019 chút xíu, còn chủ yếu nhân tố nào sẽ tạo lợi nhuận năm tới? nhìn chung khả quan.

Tăng vốn, nhất là với CTG, giờ thì ai cũng biết. Nhưng vấn đề là tăng vốn phải như thế nào mới tác động đến lợi nhuận thì không hẳn ai cũng biết?

Còn một nhân tố quan trọng nữa có chia sẻ trong clip Góc nhìn thì càng ít ai để ý: