FOREX: Chơi Forex phải hiểu sự thật về Forex, chia sẻ của Trader 20 năm kinh nghiệm

1579

Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức khuyến cáo người dân không tham gia các sàn giao dịch #ngoạihối (#forex) và khẳng định chưa cấp phép hoạt động cho bất cứ sàn nào. Thế nhưng, các sàn forex hoạt động trái phép ngày càng lộng hành.

Đầu tư 1 tỉ, mang về 200 tỉ?